Kitty

הרהורים בעקבות פרשת משי-זהב

בס"ד

כשהתפוצצה בתקשורת פרשת משי-זהב, הייתי אחוז תדהמה והלם. כיצד דבר כזה ייתכן. אדם כזה שהקדיש את חייו למשימה הקשה של גמילות חסד של אמת עם קרבנות אסון. 

במקום כלשהו עדיין מסתתרת בתוכי התקווה והרצון להאמין שהכל עלילה ושקרים ושחפותו עוד תצא לאור בבית המשפט. הלוואי.

אולם לימדונו חז"ל, שאף על פי שאסור להאמין ללשון הרע, "למיחש מיבעיא", ואני חש חובה להידרש לסוגיה ברמה העקרונית: כיצד אמור יהודי ואדם מאמין להתייחס למצב כזה, בו נחשף בקלונו אדם שהוחזק עד כה כצדיק עתיר-זכויות, ולא משנה כרגע אם קוראים לו אליעזר ברלנד, יהודה משי-זהב או כל שם אחר.


הנביא יחזקאל מלמד אותנו מבט נוקב והשקפה בהירה בנושא. וכך הוא כותב:

וּבְשׁוּב צַדִּיק מִצִּדְקָתוֹ וְעָשָׂה עָוֶל, כְּכֹל הַתּוֹעֵבוֹת אֲשֶׁר עָשָׂה הָרָשָׁע יַעֲשֶׂה, וָחָי?! 

כָּל צִדְקוֹתָיו אֲשֶׁר עָשָׂה לֹא תִזָּכַרְנָה, בְּמַעֲלוֹ אֲשֶׁר מָעַל וּבְחַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא בָּם יָמוּת.

(יחזקאל 18:24)

אדם כזה, אפילו שעסק הרבה בצדקה ובמעשים טובים, אולם הוא גם עושה עוול, הרי שחובה עלינו להניח שצדקותו ומעשיו הטובים אינם לשם שמים, ואינם אלא כסות עיניים לחפות על מעשיו המקולקלים.

כל זכויותיו הרבות לא יעמדו לו ביום הדין, אלא אם ישוב בתשובה שלמה, יתחרט בפומבי חרטה אמיתית וכנה, יתנצל בפני קרבנותיו ויפצה אותם בפיצוי הולם על העוול החמור שעשה להם ויפרוש מעסקי ציבור. בכך ניתן יהיה אולי לכפר במשהו על חילול השם הנורא. וכל שלא עשה כן, אין למעשיו כפרה.

Kitty

אני והיהדות החרדית-ליברלית

אינני יודע בדיוק מתי הבנתי שאני לא בדיוק אדם סטנדרטי והולך-בתלם. אבל היו כמה נקודות מפנה.

למשל, ברצח רבין. אני זוכר היטב את האווירה ברחוב החרדי בתקופה שקדמה לרצח. היה קונצנזוס שיש להתנגד להסכמי אוסלו. אני ואחדים מחבריי החרדים אף השתתפנו בהפגנות הימין נגד רבין והסכמי אוסלו. במסגרת ההתנגדות הזו, דובר על כך שלרבין יש "דין רודף". הדיבורים הללו רווחו בישיבות וברחוב. 

בליל הרצח, התחושות הראשונות שלי היו הקלה ואפילו שמחה על כך שהסכמי אוסלו ייעצרו.

לקח לי זמן להבין את הכשל שבהשקפת העולם הזו, הימנית-קיצונית. אחד הדברים שעזרו לי היו התכתבויות עם בני נוער חילונים באמצעות האינטרנט, שהיה אז בחיתוליו. כמו כן, היו לי שיחות עם אחי הבכור, שחשף אותי להגותו של פרופסור ישעיהו לייבוביץ' המנוח. גיליתי שאפשר להישאר יהודי חרדי, המדקדק במצוות ומקפיד על קלה כחמורה, ועם זאת לאמץ השקפת עולם הומניסטית. במשך השנים, למדתי עוד ועוד על השקפת עולמו של פרופ' לייבוביץ', על הדרך הייחודית בה ניסה לשלב בין פילוסופיה קאנטיאנית מערבית לבין יהדות בלתי-מתפשרת, ועל הסתירות המובנות בהשקפת עולם זו, סתירות עימן חי לייבוביץ' ועימן ניסה להתמודד, במידה כזו או אחרת של הצלחה.

בשלב כלשהו בחיי הבנתי, שלא את כל תרי"ג המצוות אני מסוגל לקיים, פיזית ונפשית. שבדיוק כמו שאני לא יכול, פיזית, להפוך לכהן גדול ולקיים את המצוה "כי אם בתולה מעמיו יקח אשה", מכיוון שלא נולדתי למשפחת כהנים, כך אינני מסוגל נפשית לקיים מצוות אחרות, כדוגמת מצוות "מחיית עמלק".

Collapse )
Kitty

My tweets

  • Tue, 10:32: RT @aharoni: ראיתי היום עלון של דגל התורה, שתומך במשה ליאון לראשות עיריית ירושלים, כי הוא מתחייב למחוק את מורשת ברקת לחילון ירושלים. אותו…
  • Tue, 11:01: RT @aharoni: ירושלמים, לכו להצביע היום, לא משנה למי.
Kitty

Book Week

I bought a few new books recently.

Let's start with the 3 I bought at Book Week's Discount (at my local bookstore, צומת ספרים):  1. A Wrinkle In Time, by Madeleine L'Engle (English), Puffin Books, 2014

  2. The Murder of Roger Ackroyd, by Agatha Christie, Hebrew: Michal Alfon, Am Oved, 2017

  3. The Righteous Men, by Sam Bourne, Hebrew: Gershon Giron, Kineret Zmora Bitan, 2007

I once read A Wrinkle In Time in Hebrew but forgot all about it, it was nice to recognize suddenly part of the plot.


It is a fanastic Science-Fiction Young Adult story, taking place in a small village in the US and in various planets across the universe. It is about the ultimate fight between Good and Evil, a fight which actually takes place within each one of us. It is also a beautiful coming-of-age story. It is my best purchase of the lot.    I am also reading these days:
  • Leibowitz Way, the philosophy of Yeshayau Leibowits: interpretation and criticism, by Naomi & Asa Kasher, Keter Books, 2018

  • The Proud Tower, by Barbara Tuchman, Hebrew: Ami Shamir, Dvir 1998

  • Elric: The Sleeping Sorceress, by Michael Moorcock, Del Ray paperback, 2008