?

Log in

No account? Create an account
Novartza Mahershallalchashbaz [userpic]

מה הקשר בין ועדת וינוגרד לבין המאגר הביומטרי?

מישהו בממשלת ישראל שכח לחדש את כתובת הדומיין של ועדת וינוגרד

לשם ההדגמה, גשו למנוע החיפוש החביב עליכם וחפשו את כתובת אתר האינטרנט הרשמי של ועדת וינוגרד.
היכנסו אליו. נכונה לכם הפתעה מוצלחת!...

מדינת ישראל מוכיחה שוב כי היא מפקירה את נכסיה הדיגיטליים לכל דכפין ולמרות זאת רוצה ברוב יהירותה להחזיק במאגר הביומטרי של כלל תושביה.

מוגש כחומר למחשבה לכל מי שסומך על "אמצעי הבטיחות" שכביכול אמורים להגן על המאגר הביומטרי של מדינת ישראל לכשיקום.